Základní škola Spojenců 1408

Městská část Praha - Horní Počernice

Hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí 2020 /2021

6. Leden 2021 - 10:53 -- bleskova

Hodnocení žáků naší školy bude na konci 1. pololetí 2020/2021 probíhat podle běžných pravidel v souladu s platnou legislativou. Budeme hodnotit klasifikací. Zaměříme se hlavně na to, co přesně a objektivně vystihuje podaný výkon. Známka bude souhrnem dosažených školních výstupů, ale přihlížet se bude i k účasti na distanční výuce, aktivitě při ní a  plnění zadaných úkolů.

Předávání vysvědčení

Vysvědčení za první pololetí nebo výpis z vysvědčení může škola předat žákům i po posledním dnu období školního vyučování v prvním pololetí školního roku 2020/2021, nejpozději však třetí vyučovací den, kdy je možná osobní přítomnost žáků na vysvědčení. Škola však vždy sdělí 28.1.2021 obsah vysvědčení nebo výpisu z vysvědčení žákovi a zákonným zástupcům.