Základní škola Spojenců 1408

Městská část Praha - Horní Počernice

Plán školního roku

Školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. září v 8,00 před školou.  V úterý budou všechny děti ve škole jednu vyučovací hodinu. Od následujících dní budou děti končit v 11,40 hodin ( mimo 1. třídy).  Následující týdny budou probíhat podle rozvrhu hodin.

Začátek roku 1.9.2020
Podzimní prázdniny 26. - 30.11.2020
Vánoční prázdniny 23.12.2020 - 31.12.2020
Pololetní prázdniny 29.1.2021
Jarní prázdniny 1.3. 2021. - 5.3.2021
Velikonoční prázdniny 1.4.2021
Hlavní prázdniny 29.6.. -31.8.2020

O hlavních prázdninách jsou všechny školy uzavřené. O vedlejších prázdninách se v provozu střídají školy dle rozhodnutí zřizovatele. Neposkytuje se strava.

Den otevřených dveří

Ve školním roce 2020 - 2021 se Den otevřených dveří  nebude konat. V záložce Zápis do 1. třídy by  od poloviny března měla být možná virtuální prohlídka školy.  

Zápis do 1. třídy

 Zápis do 1. třídy by měl probíhat od 1.4. do 30.4. 2021. V tuto dobu čekáme na pokyny ministra školství.

 

 

Kritéria zápisu do 1. ročníku ZŠ

1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školním obvodu ( spádové oblasti) základní školy.

2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v městské části Praha 20, jehož sourozenec se v době zápisu již vzdělává v základní škole .

3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v městské části Praha 20.

4. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, jiné městské části, jehož sourozenec se již v základní škole vzdělává.

5. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, jiné městské části.

6. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha, jehož sourozenec se již v základní škole vzdělává.

7. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha. 

V případě, že v jednom z kritérií vyjma zákonného kritéria č. 1 nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, bude provedeno losování.

Seznam spádových ulic:

Božanovská ( lichá 29 - 115, sudá 34 - 122, 32A,B,C), Bratranců Veverkových, Brdecká, Březovická, Bříšťanská,Do Svépravic,Dobrošovská,Dolská,Domkovská,Harcovská,Hřídelecká,K Hrázi,K Rybárně,Ke Starým rybníkům,Ke Xaverovu,Koutská,Kožíškova,Krahulčí,Machovská,Meziluží,Na Bačálkách,Na Chvalce,Na Pozorce,Na Svěcence, Nad Návsí,Pod Starákem,Podůlší,Prachovská,Rašínská,Semonická, Spojenců( lichá 45-75,sudá 38-66), Šanovská, U Hvozdu,V Dílcích, V Javorech,V Lukách,Václava Špačka,Věžická,Všelipská,Xaverov,Zájezdní,Zárybnická,Závrchy,Zdoňovská

 

Vysvědčení

V prvním pololetí bude vyučování ukončeno ve čtvrtek  28 .1.2021 a žáci dostanou vysvědčení 4. vyučovací hodinu.

Druhé pololetí bude ukončeno ve středu 30.6. 2021 a žáci dostanou vysvědčení 1. vyučovací hodinu. Pak ještě následuje krátké společné rozloučení v divadle v přírodě. Rodiče jsou srdečně zváni.

 

Zajištění provozu školních družin o prázdninách

 

Podzimní prázdniny 

zákaz vstupu dětí do školy  
   

Vánoční prázdniny

23.12.2020    provoz školních družin je zrušen  
28.12.2020      
29.12.2020     

30. 12.2020  

31. 2020      

 

 

 

 

 
   

Pololetní prázdniny

29.1. 2021     ZŠ  Ratibořická  

Jarní prázdniny

1.4.2021    FZŠ Chodovická  
2.3.2021    FZŠ Chodivická  
3.3.2021    FZŠ Chodovická  
4.3.2021    ZŠ Spojenců  
 5.3.2021   ZŠ Spojenců  

Velikonoční prázdniny

1.4. 2021   ZŠ  Ratibořická