Základní škola Spojenců 1408

Městská část Praha - Horní Počernice

Ukončení 1. pololetí šk. roku 2020/2021

20. Leden 2021 - 11:34 -- bleskova

Vážení rodiče,

jako každý rok, i letos budeme v pololetí vydávat výpis z vysvědčení. Je to MŠMT doporučený postup, který školám šetří starosti a práci s poškozenými blankety, které se musely vracet do školy. Výpis se nevrací.

Výpis obsahuje v podstatě stejné údaje, jako jsou na vysvědčení. Novela vyhlášky č. 3/2015 Sb. stanovuje v § 3, které údaje tam musí být uvedeny. Určitě tam nebude razítko školy.

Třídní učitelky Vás budou informovat, jakým způsobem v distanční výuce bude Výpis předán.
 1. a 2. třída dostane vysvědčení 4. vyučovací hodinu. Oběd a družina v tento den je v normálním režimu.

29.1.2021 je škola uzavřená.