Základní škola Spojenců 1408

Městská část Praha - Horní Počernice

Zápis do 1. třídy

12. Duben 2017 - 19:30 -- bleskova

Přijaté jsou děti s následujícími čísly: 33, 42, 44, 35, 18, 36, 16, 3, 29, 5, 24, 30, 37, 49, 43, 4, 14, 2, 38, 40, 22, 31, 41, 11, 15, 50. Do 20.4.2017 musíme čekat, jestli se přihlásí děti, které mají u nás spádové bydliště a nedostavily se k zápisu do žádné jiné školy. V případě, že nepřijdou, budou přijaté děti s těmito čísly: 34,32,17,12. V případě, že přijde ze spádu někdo dodatečně, budeme losovat mezi těmito čísly. V tu chvíli bude první třída naplněna 30 dětmi. Ostatním zájemcům se omlouvám a žádám, aby okamžitě kontaktovali svou spádovou školu. Po 20.4. by se mohlo stát, že 1. třídy v Horních Počernicích budou obsazené.