Základní škola Spojenců 1408

Městská část Praha - Horní Počernice

Zápis do 1. třídy

Zápis k plnění povinné školní docházky bude v naší škole probíhat distanční formou od 6.4. do 16.4.2021. V těchto dnech musíte do školy doručit Žádost o přijetí nebo Žádost o odklad povinné docházky.

Oba tyto formuláře jsou ke stažení v této záložce.

Pokud žádáte o odklad školní docházky, musíte k němu doložit vyjádření poradenského zařízení zapsaného v rejstříku škol a školských zařízení, a dále odborného lékaře či klinického psychologa.

Doručení žádostí je možné těmito způsoby:

1.  Do datové schránky ( 6jkmgrq)

2.  Českou poštou  ( ZŠ Spojenců 1408, Praha -9, Horní Počernice)

3.  Přinést do podatelny ve škole. Bude otevřená ve dnech : 7.4. a 14.4. od 10 do 12 hodin a od 14 do 16 hodin. Tady bude vhodné, když si přinesete Žádost vyplněnou 2krát a my Vám potvrdíme přijetí.

4.  Mailem (skola@spojencu.cz).  Tady je nutné mít elektronický podpis. Pokud ho nemáte, jste povinni do 5 dnů se dostavit do školy a osobně dokument podepsat.

Všem zájemcům bude do 3 dnů zaslán potvrzovací mail s přiděleným registračním číslem, pod kterým povedeme Vaše dítě. V tomto mailu budete mít i termíny s možností se vyjádřit k přijímacímu řízení.

Kritéria přijímacího řízení a spádové ulice máte v záložce Plán roku.

Ve školním roce 2021/2022 budeme otvírat jednu první třídu, kterou obsadíme 25 dětmi.

Budete –li si chtít nějakou informaci ověřit, volejte do školy v dopoledních hodinách. 606 039 171.

NA VAŠE DĚTI SE TĚŠÍME A NEZAPOMEŇTE SI PROHLÉDNOUT ŠKOLU VIRTUÁLNĚ.