Drobečková navigace

Úvod > Pro žáky > Školní družina

Školní družina


Školní družina má provoz denně od 6,30 do 17 hodin a má tři oddělení. Ta jsou určena převážně dětem od 1. - 4. třídy. Do 15.8.2023 musí být  zaplacený poplatek ve výši 300 Kč bankovním převodem. Přednostně zařazujeme děti z nižších tříd. Každé oddělení družiny má svou místnost.

Odchody ze školní družiny

Bez oběda hned po vyučování nebo na oběd s třídní učitelkou - dítě má zapsáno v notýsku a ten předloží vychovatelce

V době od 12,30 do 14 hodin děti z družiny nepouštíme. Je polední klid ( čtení knížky) a pak následuje zájmová činnost. V této době uvolnění dítěte řešte s vychovatelkou.

Po vyzvednutí dítěte se na školním pozemku nezdržujte. Slouží pouze potřebám školy.

Každé oddělení družiny má svůj mobilní telefon.

1. odd. 606 039 297

2. odd. 771 126 669

3. odd. 771 126 670

Po 15 hodině se děti sdružují do 1. oddělení. Jinak je možné psát SMS vychovatelce dopoledne.

Zápisní lístek

Zadní stranu vyplnit pouze při samotném odchodu dítěte nebo uvést osobu, která ho bude vyzvedávat.

Převlékání

Vychovatelky upozorňují, ale nekontrolují. Každé dítě by mělo vědět, že se má převlékat a respektovat vychovatelku.