Drobečková navigace

Úvod > Pro uchazeče > Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023

Ředitelka školy oznamuje, že 1.6.2022 od 14 do 17 hodin bude v budově školy probíhat zápis do 1. třídy určený pouze pro ukrajinské děti. tento zápis je určený pouze pro děti, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany. Dále dětem, kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR.

Nevztahuje se na  ostatní cizince. přijmout můžeme 2 děti.

Výsledky přijímacího řízení do 1. třídy na školní rok 2022/ 2023

Níže uvedená registrační čísla jsou čísla dětí, které byly přijaty do 1. třídy. Těmto dětem nebudeme zasílat rozhodnutí o přijetí. Zároveň žádám rodiče dětí, které byly přijaty do více škol, aby mi sdělili, zda jejich dítě k 1.9. 2022 nastoupí do naší školy.

Přijaté děti: 24, 06, 22, 05, 20, 03, 12, 08, 10, 29, 07, 14, 15, 19, 25, 27, 26, 23, 13, 01, 17, 04, 28, 02, 16, 21, 09

Nepřijaté děti, kterým záporná rozhodnutí zašleme poštou:

11, 30, 18, 31

V případě nejasností volejte v dopoledních hodinách do školy na telefon : 281 92 33 36

Zápis

Zápis do 1. třídy na školní rok 2022/2023 bude probíhat prezenčně a to ve dnech 4. a 5. dubna 2022 od 13 do 17 hodin. Tohoto zápisu se zúčastní jen české děti. Předpokládaný počet míst v 1. třídě je 25.

Dodatečný zápis pro ukrajinské děti, které přišly do ČR po 24.2.2022, bude 1.6.2022 od 14 do 17 hodin.

Den otevřených dveří

23. března 2022 od 14 do 18 hodin.

Seznam spádových ulic:

Božanovská ( lichá 29 - 115, sudá 34 - 122, 32A,B,C), Bratranců Veverkových, Brdecká, Březovická, Bříšťanská, Do Svépravic, Dobrošovská, Dolská, Domkovská, Harcovská, Hřídelecká, K Hrázi, K Rybárně, Ke Starým rybníkům, Ke Xaverovu, Koutská, Kožíškova, Krahulčí, Machovská, Meziluží, Na Bačálkách, Na Chvalce, Na Pozorce, Na Svěcence, Nad Návsí, Pod Starákem, Podůlší, Prachovská, Rašínská, Semonická, Spojenců( lichá 45-75,sudá 38-66), Šanovská, U Hvozdu, V Dílcích, V Javorech, V Lukách, Václava Špačka, Věžická, Všelipská, Xaverov, Zájezdní, Zárybnická, Závrchy, Zdoňovská

Kritéria zápisu do 1. ročníku ZŠ

 1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školním obvodu ( spádové oblasti) základní školy.
 2. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v městské části Praha 20, jehož sourozenec se v době zápisu již vzdělává v základní škole .
 3. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v městské části Praha 20.
 4. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, jiné městské části, jehož sourozenec se již v základní škole vzdělává.
 5. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, jiné městské části.
 6. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha, jehož sourozenec se již v základní škole vzdělává.
 7. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha. 

V případě, že v jednom z kritérií vyjma zákonného kritéria č. 1 nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, bude provedeno losování.

Dokumenty k zápisu

 1. Rodný list dítěte
 2. Občanský průkaz rodiče pro doložení místa trvalého pobytu
 3. Cestovní pas a povolení k pobytu (týká se pouze cizinců mimo EU)
 4. Rozhodnutí o loňském odkladu povinné školní docházky
 5. Doporučení pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře (týká se pouze dětí mladších šesti let či dětí , kde rodiče žádají o odklad docházky)